تلفن تماس

44278944

 

ساعات کاری

ساعت 9 صبح تا 8 شب

طي سال‌هاي برنامه اول معادل 5 درصد، برنامه دوم 5/6، برنامه سوم 6 و بالاخره طي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه حدود 7/6 درصد بوده است.

بي‌ترديد اعطاي معافيت‌هاي مالياتي گسترده‌، به عدم كارايي نظام مالياتي و ضعف نظام اجرايي مالياتي كشور در چند دهه گذشته انجاميده است.